Barn & Ungdom

En av klubbens stora målgrupper i samband med denna satsning vi ska göra på den nya anläggningen är på barn & ungdomar i förhoppning om att många ska få en meningsfull fritidssyselsättning oavsett fysisk förmåga och känna sig inkluderande och välkomna!

Föreningen har stora förhoppningar om att den nya bangolfanläggningen kommer att bli en stor samlingspunkt för många barn och ungdomar och även skapa möte över generationsgränserna
Föreningen vill bidra till att skapa en integration i kommunen och bli en del av invånarnas fritid som ska fyllas men meningsfull och glädjande stunder.    

När vi under hösten 2018 startade upp barn/ungdom golfskolan så märkte vi att vi hade flera av de som var delaktiga som hade specialbehov av olika slag, barn som inte kanske riktigt passat in när dom provat andra aktiviteter.
 
Vi i NBGK har turen att 2 av våra skickligaste spelare även är pedagoger i sin profession, dom är vana att hantera barn/ungdomar med olika behov och diagnoser. Dessa 2 personer är dom som har varit huvudansvariga för golfskolan men de har även tagit hjälp av övriga medlemmar som instruktörer.


 Vi har känt att det har varit givande och lägga ner den tiden vi gjort i form av planering och genomförande, fast deltagare antalet ibland har varit mindre än ”ledare” antalet.


Vi har sett hur mycket det gett dessa barn/ungdomar.
Det skulle vara underbart att kunna hitta fler av dessa unga som skulle vilja och kunna delta i klubbens aktiviteter. Men vi inser att vi måste även göra ”inkörsporten” till minigolfen bredare och mer lätt tillgänglig vilket vi vet att MOS är. Vår nuvarande anläggning har ytmässigt kapaciteten att kunna anpassas till en MOS anläggning och även då att vi kan fortsätta med filtspel. Vår yta är ca 3500kvm stor och den arrenderas av Norrtälje Kommun.