Välkommen!

Öppettider under sommaren 2022 ALLA DAHAR 12.00-21.00 gäller till mitten av Aug.
Tiderna gäller om inte väderleken inte spelar oss ett spratt. för oss på FaceBook för uppdateringar kring avvikande öpptider pga. tex regn. (Norrtälje Bangolf)