Kick Off/Teambuilding

Man har möjlighet att boka hela Bangolfparken om man vill eller så kan man boka
ett paket med eller utan mat & dryck och fritt spel.

För mer info skicka en förfrågan på info@bangolfen.se