Trivselgolf

Våra äldre i klubben träffas på tisdagar och torsdagar och spelar lite bangolf och tar en fika tillsammans och socialiserar. Klubben vill att våra äldre ska bidra till att minska klyftan mellan barn/ungdomar och den äldre generationen. Inom bangolfen kan man umgås och ”tävla” över alla gränser för ålder & kön!

2 gånger i veckan håller klubben trivselgolf 

Under sommarhalvåret kommer det vara trivselgolf i Bangolfparken

Tisdagar 09.00-12.00

Torsdagar 09.00-12.00