Projektet

Åren har gått från bangolfens glansdagar och det har blivit mindre och mindre medlemmar

Och framför allt har tillväxten på nya näst intill saknats, attraktionskraften har inte lyckats konkurrera med andra sysselsättningar & aktiviteter och snittåldern på medlemmarna har blivit högra och högre.


Vi i föreningen åker runt om i landet och tävlar och besöker andra föreningar, där vi under många år har diskuterat och funderat på hur vi ska kunna får vår hobby & sport att överleva och låta andra människor få bli en del av vår fina gemenskap.  

Men trotts många olika grepp och idéer har ingen lyckats riktigt bra förens för ett antal år sedan när man introducerade ett nytt format av vår sport MOS (Minigolf Open Standard mer känd som äventyrsgolf.)

De klubbar runt om i landet som byggt denna typ av anläggning har fått en nytändning och ett markant ökat intresse från icke invigda golfare, medlemsantalet har ökat radikalt och en yngre publik har lockats att böra utöva denna sport på varierande nivå och frekvens.


Bangolf är en av de få sporter som passar alla människor oavsett kön, ålder, härkomst, fysisk eller psykiska åkommor.

Under Hösten 2021 har vi som avsikt att bygga en helt ny anläggning på vår mark vid Granparken. Projektet omfattar en 18håls äventyrsgolfbana och en ny 18 håls filtbana båda internationellt godkända för tävlingsspel.

Föreningen har stora förhoppningar om att den nya bangolfanläggningen kommer att bli en stor samlingspunkt för många barn och ungdomar och även skapa möte över generationsgränserna
Föreningen vill bidra till att skapa en integration i kommunen och bli en del av invånarnas fritid som ska fyllas men meningsfull och glädjande stunder.    

Varför är MOS & denna satsning så viktig?

Vår förening driver i dag filtanläggningen men arbetsinsatser från våra medlemmar vi har en god och ordnad ekonomi, så varför inte nöja sig med det?

MOS-banan är en betydligt mer lättspelad variant än den vanliga filtbanan som man i regel tänker på när man hör ordet bangolf eller minigolf, som det heter i folkmun. Minigolf på filt kräver mycket mer än vad MOS gör, bollen flyttar sig närmare hål för varje slag utan att du behöver ha super koordination, vilket på filt är mycket viktigare.
Tänkt en bana med en brant backe som du ska upp för i slutet på backen ska du träffa en ränna och efter rännan ska i hålet, det kräver ett vist fokus och precision. Medans på MOS är det en öppen yta där man ska försöka förflytta bollen mot hål, inga backar där bollen rullar tillbaka utan man avancerar för varje slag.  På en MOS-bana används i regel bara en boll och hindren är betydligt lättare. Spelet påminner en del om långgolfens putt i green. Det tävlas allt från vanliga klubbtävlingar till SM, VM och US-masters tävlingar.

Med tanke på att banan passar alla, ser vi en stor möjlighet att påbörja ett långsiktigt arbete med att rekrytera nya medlemmar och utveckla vår verksamhet hitta samarbetsmöjligheter med andra föreningar att jobba över föreningsgränserna. Som vi tidigare nämnt är banan helt handikappanpassad vilket för oss känns viktigt, då vi vill nå alla målgrupper i samhället.

Vår nuvarande anlägggning har ca 4000 besökare per säsong (maj-september). Och ca 1 000 personer inomhus.
 
Vi har för avsikt att dubbla antal besökare redan vid vår första säsong då vi med information från andra nyöppnade MOS-banor i södra Sverige ser att detta är med största sannolikhet möjligt.

Målet inför framtiden är att vi stadigt ska få 14000 besökare per säsong.
Förhoppningen är att den stora ökningen besökare ska leda fram till ett ökat antal medIemmar.
Vi vänder oss till en bred målgrupp då vi anser att Bangolf passar alla oavsett funktionshinder eller etnisk bakgrund.

Vi har i dag haft mycket olika aktiviteter där vi har haft tex. Mitt Lov (verksamhet för barn/undommar under sommarlovet i kommunens regi) gruppboenden, särskolan och liknande, men vi har haft svårt att attrahera dom till ett mer regelbundet spelande. Vi tror att MOS är nycken till mycket av det arbetet. Vi har personerna som brinner för det här i föreningen och kan ta vara på och bemöta alla typer av människor.

Målet är att öka antalet aktiva medlemmar vad gäller barn 0-11 år till ca 40 st och ungdomar 12-25 år till ca 50-60 st, personer över 25 år med eller utan funktionsnedsättning ca 90 st under första året.
Vi har även i dag vad vi kallar trivselgolf 2 dagar i veckan, där människor som är lediga och har möjlighet att spela på dagtid året runt är välkomna där har vi i dag ca 40 aktiva personer som deltar minst 3 tillfällen/månad i snitt.